Skontaktuj się z nami

Szanowni Państwo!

Dokuementy przesyłamy listem poleconym, wszystkie egzemplarze należy podpisać i potwierdzić pieczątką z danymi firmy (takimi danymi jakie Państwo podali do wystawienia dokumentu)we wskazanym miejscu, że Państwo te elektroodpady oddali, jeden komplet dokumentów zostawić w swojej firmie, a pozostałe dokumenty spakować w załączoną kopertę i odesłać do PROeko. KPO nie jest dokumentem obwiązkowym.Dane Państwa firmy są nam potrzebne w celu wystawienia Karty Przekazania Odpadu. KPO nie jest obowiązkowa.  
Jeśli nie potrzebujecie Państwo takiego dokumentu proszę zgłosić odbiór jako prywatny, albo zaznaczyć okienko - Nie, jednak nie chcę KPO(....).

Bardzo prosimy o podanie wszystkich danych- również nr Regon i NIP są niezbędne do wystawienia dokumentacji- nie jest to nasz wymysł takie są wymogi ustawodawcy.


Na pewno ułatwi nam sprawę jeśli wpiszecie Państwo godziny w jakich możemy sprzęt odebrać albo utrudnienia jakie nas czekają np. wysokie schody, wyniesienie sprzętu z piwnicy.Oddawany sprzęt MUSI BYĆ KOMPLETNY. Jedyny wyjątek stanowią komputery, z których mogą być wyjęte dyski zawierające dane.